Siūlome dalinę apskaitos tvarkymo paslaugą, atliekant kvalifikuotą ir kokybišką vyr.finansininko funkciją:
 
- Kontroliuojame bei tikriname buhalterinę apskaitą, remiantis pateiktais duomenimis, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų bei kitų norminių aktų reikalavimus. 
- Įmonės buhalterijos darbuotojų darbo įvertinimas, kiekvieną mėnesį pranešant apie jų daromas klaidas bei trūkumus.
- Kontroliuojame debitorinius ir kreditorinius įmonės įsipareigojimus 
- Pagal registrų duomenis paruošiame įmonės balansą bei pelno nuostolio ataskaitas.
- Pildome metinę finansinę atskaitomybę, finansinės atskaitomybės mokestinę dalį.
- Pagal registrų duomenis pildome mėnesinę PVM, mėnesinę ir metinę GPM (gyventojų pajamų mokesčio) ir kitas mokestines (taršos, nekilnojamojo turto, avansinio pelno mokesčio ir t.t.) deklaracijas.
- Kontroliuojame bei deriname mokėtinus mokesčius VMI, Sodrai.
- Parengiame ataskaitas Statistikos departamentui, Registrų centrui.
- Paruošiame duomenis Intrastato pildymui.
- Pilnai atstovaujame įmonę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
- Esant reikalui, atliekame buhalterinės apskaitos operacijas, tokias kaip:
kuro apskaita, ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaita, lizingo operacijos, grafikų kontrolė, faktoringo grafikų kontrolė, paskolų apskaita ir kontrolė, PVM kontrolė, kitos operacijos.