- Pagal pateiktus pirminius dokumentus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, bei kitų norminių aktų reikalavimus pilnai tvarkome įmonės buhalterinę apskaitą.

- Pagal registrų duomenis pildome metinę finansinę atskaitomybę, rengiame mokesčių ataskaitas ir deklaracijas kontroliuojančioms institucijoms.

- Pasirašydami sutartį su klientu skiriame savo atsakingus darbuotojus ir įgaliojame juos tvarkyti buhalterinę apskaitą bei pasirašyti visus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus. Įgaliotas mūsų įmonės darbuotojas atstovaus Jūsų įmonę valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei kituose valstybinėse institucijose, taip pat konsultuos visais apskaitos klausimais, pagal įmonės poreikius paruoš reikalingas ataskaitas.

- Prisiimame pilną atsakomybę už mūsų darbuotojų padarytas klaidas.